Strona główna
Aktualności
O Przychodni
Godziny przyjęć
Rejestracja
Gabinet zabiegowy
Medycyna pracy
USG
Specjaliści
Poradnia Medycyny Paliatwynej
Medycyna pracy

Rejestracja pod numerem telefonu: (029) 752 20 78

Działalność Poradni Medycyny Pracy odbywa się zgodnie z obowiązującą ustawą o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz. U. 2004 Nr 125 poz. 1317). Powołana Poradnia stanowi komórkę organizacyjną NZOZ „Przychodnia Świerczewo”

Wykonujemy wszystkie badania przewidziane w ustawie o służbie medycyny pracy (Dz.U. nr 125, poz. 1317, z 2004r.) dla pracowników w ramach badań profilaktycznych:

’   badania wstępne - wykonywane przy przyjęciu pracownika do pracy lub przy zmianie stanowiska pracy badania okresowe - wykonywane co 2-4 lata w zależności od narażeń na czynniki szkodliwe

’   badania kontrolne - po powrocie pracownika do pracy, po trwającej co najmniej 30 dni nieobecności z powodu choroby (z wydaniem zaświadczenia lekarskiego określającego zdolność do pracy)

’   wykonywanie badań lekarskich do celów sanitarno - epidemiologicznych

’   badania do świadectwa licencyjnego

’   badania uczniów w ramach umowy z Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy

zapewniamy także:
- sprawowanie nadzoru nad warunkami pracy poprzez wizytacje stanowisk pracy przez lekarza i pielęgniarkę
- udzielania konsultacji i udziału w pracach Zakładowej Komisji BHP prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, występowania chorób zawodowych i ich przyczyn
- gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczna opieka zdrowotną


 Zgodnie z Kodeksem Pracy obowiązującym w Polsce pracodawca zobowiązany jest zapewnić opiekę medyczną i profilaktyczną medycyny pracy. Pokrywa także koszty związane z tą usługą. W myśl ustawy pracodawca może zawierać kontrakt z firmą świadczącą takie usługi. Pracodawca może odpisać od podatku koszty wynikające z zapewnienia pracownikom opieki medycyny pracy. W interesie firmy, jak również pracodawcy jest zminimalizowanie zachorowalności wśród pracowników. Współpraca z nami pozwala wykonać obligatoryjne obowiązki pracodawców i gwarantuje stały nadzór nad zdrowiem pracowników.

CENNIK USŁUG:
1. Zaświadczenie dla celów sanitarno- epidemiologicznych 30 PLN
2. Badanie lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) z wydaniem zaświadczenia o przydatnosci do pracy 50 zł

Ważne informacje!
Należy przedstawić skierowanie od pracodawcy z określeniem specyfiki stanowiska pracy. Badania dodatkowe niezbędne dla Poradni Medycyny Pracy są odpłatne. Miejsce wykonywania badań dodtakowych:
1. RTG - pracownia RTG Szpitala w Przasnyszu ul. Sadowa 9, II piętro (wg cennika SPZZOZ w Przasnyszu)
2. Badania laboratoryjne - gabinet zabiegowy Przychodni Świerczewo wg cennika Laboratorium

Pozostałych informacji udzielają:
Krystyna Potaczek – kierownik NZOZ Przychodnia „Świerczewo”  tel. kontaktowy (29) 752 20 78

Hanna Zdrodowska – lekarz Poradni Medycyny Pracy

Strona głównaAktualnościO PrzychodniGodziny przyjęćRejestracjaGabinet zabiegowyMedycyna pracyUSGSpecjaliści Poradnia Medycyny Paliatwynej