Strona główna
Aktualności
O Przychodni
Godziny przyjęć
Rejestracja
Gabinet zabiegowy
Medycyna pracy
USG
Specjaliści
Poradnia Medycyny Paliatwynej
Poradnia Medycyny Paliatwynej


Od 10. kwietnia 2017 w Przychodni Świerczewo, na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, rozpoczyna swoją działalność Poradnia Medycyny Paliatywnej.

 

Poradnia Medycyny Paliatywnej sprawuje ambulatoryjną opiekę nad chorymi z bólem, dusznością, lękiem w trakcie leczenia onkologicznego i u pacjentów zdyskwalifikowanych z leczenia przyczynowego przez onkologów.

Przyjmujemy zarówno chorych, u których stwierdzono chorobę nowotworową, jak i tych, którzy są w trakcie chemioterapii lub radioterapii, a także osoby, które nie radzą sobie z wszechogarniającym bólem.


PROFIL DZIAŁALNOŚCI:
Opieką paliatywno-hospicyjną według zarządzenia Narodowego Funduszu Zdrowia mogą być objęci pacjenci z następującymi chorobami:

 • nowotwory
 • zakażenia OUN wywołane wirusami powolnymi
 • układowe zaniki pierwotne zajmujące OUN, np. SLA
 • kardiomiopatia – w okresie schyłkowym
 • niewydolność oddechowa- zaawansowana
 • owrzodzenie odleżynowe

 

W ramach poradni medycyny paliatywnej udzielane są:
Konsultacje lekarskie obejmujące głównie:

 • ustalenie optymalnego leczenia objawowego dla pacjenta i pisemną informację zwrotną do lekarza kierującego
 • monitorowanie terapii
 • wypisywanie recept , orzeczeń, zaświadczeń
 • wykonanie niezbędnych do prowadzenia skutecznej terapii badań laboratoryjnych i aparaturowych

Porady pielęgniarskie dotyczące głównie:

 • postępowania dietetycznego
 • profilaktyki i leczenia odleżyn
 • postępowania i leczenia obrzęku limfatycznego w warunkach domowych
 • obsługi sprzętu medycznego (koncentrator tlenowy, pompa infuzyjna, igła typu motylek i inne)
 • przekazywania materiałów informacyjnych i instrukcji, dotyczących specjalistycznej pielęgnacji oraz leczenia objawowego

Porady psychologiczne

W ramach poradni medycyny paliatywnej wykonywane są również następujące procedury:

 • płukanie portów naczyniowych (igłę Hubera chory zakupuje samodzielnie)
 • zakładanie kaniul podskórnych typu motylek
W poradni paliatywnej sprawowana jest opieka nad chorymi, którzy mogą przybyć do poradni lub chorymi w ogólnym stanie – stabilnym, którzy ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się, wymagają porad w domu chorego.

Porady/wizyty domowe nie mogą być realizowane częściej niż dwa razy w tygodniu. Chorzy, którzy wymagają częstszych wizyt lub ciągłej, profesjonalnej opieki będą kierowani do hospicjum.

ZESPÓŁ

Lekarze:
 • Barbara Potaczek – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, w trakcie specjalizacji z medycyny paliatywnej

Pielęgniarki:
 • Anna Lewicka- specjalista pielęgniarstwa medycyny paliatywnej
 • Barbara Lewicka – pielęgniarka dyplomowana

Psycholog:
 • Izabela Zgorzelska- psycholog kliniczny, psychoonkolog
 • Barbara Iwosa – psycholog

GODZINY PRACY PORADNI PALIATYWNEJ:
 • poniedziałek: 14:00-18:00
 • środa: 14:00-18:00
 • piątek: 8.00-12.00

REJESTRACJA

Przychodnia Świerczewo ul Świerczewo 35 06-300 Przasnysz
Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-18:00
Telefon (29) 752-20-78
Do poradni można zarejestrować się osobiście lub telefonicznie.


Do rejestracji chorego konieczne są:
 • skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty
 • dowód ubezpieczenia
 • dostępne kopie dokumentacji medycznej
Strona głównaAktualnościO PrzychodniGodziny przyjęć Rejestracja Gabinet zabiegowy Medycyna pracy USGSpecjaliści Poradnia Medycyny Paliatwynej