Strona główna
Aktualności
O Przychodni
Godziny przyjęć
Rejestracja
Gabinet zabiegowy
Medycyna pracy
USG
Specjaliści
Poradnia Medycyny Paliatwynej
O Przychodni


Rozpoczęliśmy działalność w maju 2007 roku i od tego czasu stale rozszerzamy naszą ofertę.

 

Na podstawie kontraktu z NFZ sprawujemy opiekę lekarską oraz pielęgniarską nad pacjentami, którzy zgłosili deklarację wyboru naszej przychodni dla sprawowania tej opieki.


Oferujemy naszym pacjentom:

  • dostęp do lekarza rodzinnego w godzinach 8:00 - 18:00 z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni wolnych od pracy
  • wizyty domowe u pacjentów leżących i obłożnie chorych 
  • zlecanie w uzasadnionych medycznie przypadkach badań laboratoryjnych przysługujących pacjentowi zgodnie z wytycznymi NFZ
  • wykonywanie badania EKG na zlecenie lekarza POZ
  • wykonywanie badania USG/RTG na zlecenie lekarza POZ
  • wykonywania wszelkich szczepień ochronnych dzieci i młodzieży
  • wykonywanie zleconych iniekcji dożylnych i domięśniowych
  • wystawianie zaświadczeń i skierowań lekarskich, w razie uzasadnionej potrzeby np. na konsultację specjalistyczną lub objęcie leczeniem szpitalnym, skierowania na leczenie rehabilitacyjne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej w placówce działającej w oparciu o umowę z NFZ,
  • wystawianie orzeczeń i zaświadczeń lekarskich wydawanych na życzenie ubezpieczonego, związanych z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem uczniów w zorganizowanym wypoczynku, a także zaświadczeń wydawanych dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego
  • dostęp do informacji o innych podmiotach leczniczych działających na podstawie umowy z NFZ

  

Strona głównaAktualnościO PrzychodniGodziny przyjęćRejestracjaGabinet zabiegowyMedycyna pracyUSGSpecjaliści Poradnia Medycyny Paliatwynej